เราจะจัดการกับความท้าทายงานด้านวิศวกรรมโยธาที่ยากที่สุดให้คุณ

LPP เป็นบริษัทก่อสร้างและวิศวกรรมชั้นนำของประเทศไทยที่ให้บริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น งานถนน งานอาคาร งานสะพาน งานภูมิทัศน์ งานเขื่อน งานชลประทาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างครบวงจร

งานวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลควมคุมโดยวิศวกรโยธาที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่ได้มาตราฐานและปลอดภัย

งานก่อสร้าง

งานก่อสร้างคืองานถนัดของเรา ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 30 ปี และทีมงานก่อสร้างมืออาชีพ เพื่อทำงานให้คุณอย่างมีคุณภาพ

งานสถาปัตยกรรม

LPP มีทีมงานสถาปนิก ที่จะคอยออกแบบงานก่อสร้างให้ท่าน อีกทั้งยังดูภาพรวมของสิ่งก่อสร้างและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เพื่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ลงตัวงดงาม

LPP เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้มีคุณสมบัติรับจ้างงานของหน่วยงานราชการ


กรมบัญชีกลาง

งานสะพาน

งานเขื่อน

งานชลประทาน

งานทาง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานทางระบายน้ำ

งานระบบป้องกันน้ำท่วม

งานเขื่อน

งานทาง

งานสะพาน

กรมทางหลวง

งานทาง

งานบำรุงทาง HOT MIX

งานสะพาน

กรมชลประทาน

งานชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำ

งานอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ

กรุงเทพมหานคร

งานทาง

งานอาคาร

กรมทางหลวงชนบท

งานสะพาน

งานทาง

เรารักงานที่มีความท้าทายในด้านการจัดการ การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม

LPP ให้บริการด้านวิศวกรรมโยธาและคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น ที่นำโครงการพัฒนาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จากแนวคิดไปสู่ความสำเร็จ อย่างมีคุณภาพ และตรงต่อเวลา


LPP-engineer

LPP มีทีมงานวิศวกรคุณภาพหลากหลายสาขา ที่พร้อมทำงานอย่างมีคุณภาพให้คุณ

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี ทีมงานที่มีความสามารถและหลากหลายสาขาของ LPP ได้ออกแบบและจัดการการก่อสร้างหลายพันโครงการในหลากหลายภาคส่วน

"โลกต้องการนักประดิษฐ์ที่เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่"

LPP มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีความปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุด การจัดการ การก่อสร้าง สถาปัตยกรรม การตรวจสอบงานวิศวกรรมโยธา และการควบคุมคุณภาพของงาน

LPP เปลี่ยนความคิดของโปรเจคที่ยังจับต้องไม่ได้ ให้ออกมาเป็นผลงานคุณภาพ โดยคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา


หลักการที่สำคัญหรือหัวใจในการทำงานของ LPP

Discussing plan and idea

การวางแผนงานอย่างละเอียด

การวางแผนงานที่ดีจะต้องละเอียด รอบคอบ สิ่งนี้จะนำไปสู่การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณให้ท่าน

การออกแบบให้ได้ความคงทน ถาวร

สิ่งก่อสร้างที่มีความคงทนถาวร และปลอดภัยต่อการใช้งานนั้น ล้วนเริ่มต้นมาจากการออกแบบที่คิดมาอย่างรอบคอบ

ความปลอดภัยโดยวิศวกรโยธา

งานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลควมคุมโดยวิศวกรโยธา เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่ได้มาตราฐานและปลอดภัย

เราเอาใจใส่ทุกขึ้นตอนในการวางแผนการก่อสร้าง การออกแบบวิศวกรรมโยธา ความปลอดภัย เพื่อประหยัดสุด ประโยชน์สูงให้แก่ทุกโปรเจคของคุณ


เมื่อตัดสินใจเริ่มงานก่อสร้างแล้ว ขั้นตอนการวางแผนก็เริ่มต้นขึ้น ซึ่งมีขั้นตอนหลักๆ ต่อไปนี้

01. การขอใบอนุญาตก่อสร้างและประเมินงบประมาณ

02. เตรียมการประมาณการจัดการทรัพยากรและเอกสาร

03. เสร็จสิ้นโครงการสุดท้าย

เราบริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น แบบครบวงจร

งานวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานสถาปัตยกรรม

ด้วยประสบการณ์ที่เรามีมากกว่า 30 ปี ให้ LPP ทำงานก่อสร้างที่ดีที่สุดให้แก่คุณ

029454680-1

LPP รับทำงานคุณภาพทั่วประเทศ

แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10220

สำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพ

lpp_construction@limpongpunth.com

ให้ LPP ทำงานให้คุณ

LPP_logo_e4e4e4

เราเป็นบริษัทก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธามืออาชีพของประเทศไทย ที่ให้บริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น แบบครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานสถาปัตยกรรม

งานสะพาน

งานเขื่อน

งานถนน

งานภูมิทัศน์

ติดต่อเรา

029454680-1

029454679

lpp_construction@limpongpunth.com


ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง

5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220