บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด

เรามุ่งมั่นในการทำงานก่อสร้างที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และตรงต่อเวลา

Home / Projects

ผลงานการก่อสร้าง งานสะพาน


ผลงานการก่อสร้าง งานเขื่อน


ผลงานการก่อสร้าง งานถนน


ผลงานการก่อสร้าง งานอาคาร งานภูมิทัศน์ และงานอื่นๆ


เราก่อตั้งธุรกิจของเราด้วยหลักการหลักสามประการ ได้แก่ คุณภาพ ราคา และการบริการ และเราภาคภูมิใจในความมุ่งมั่นของเราต่อหลักการเหล่านี้ในแต่ละวัน

LPP_logo_e4e4e4

เราเป็นบริษัทก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธามืออาชีพของประเทศไทย ที่ให้บริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น แบบครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานสถาปัตยกรรม

งานสะพาน

งานเขื่อน

งานถนน

งานภูมิทัศน์

ติดต่อเรา

029454680-1

029454679

lpp_construction@limpongpunth.com


ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง

5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220