บริษัท ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง จำกัด

LPP เปลี่ยนความคิดของโปรเจคที่ยังจับต้องไม่ได้ ให้ออกมาเป็นผลงานคุณภาพ โดยคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรา

Home / Services

หลักการที่สำคัญหรือหัวใจในการทำงานของ LPP


Discussing plan and idea

การวางแผนงานอย่างละเอียด

การวางแผนงานที่ดีจะต้องละเอียด รอบคอบ สิ่งนี้จะนำไปสู่การทำงานที่ได้ประสิทธิภาพสูง ประหยัดเวลา และประหยัดงบประมาณให้ท่าน

การออกแบบให้ได้ความคงทน ถาวร

สิ่งก่อสร้างที่มีความคงทนถาวร และปลอดภัยต่อการใช้งานนั้น ล้วนเริ่มต้นมาจากการออกแบบที่คิดมาอย่างรอบคอบ

ความปลอดภัยโดยวิศวกรโยธา

งานก่อสร้างทั้งหมดอยู่ภายใต้การดูแลควมคุมโดยวิศวกรโยธา เพื่อให้ได้สิ่งก่อสร้างที่ได้มาตราฐานและปลอดภัย

LPP มีทีมงานวิศวกรคุณภาพหลากหลายสาขา ที่พร้อมทำงานอย่างมีคุณภาพให้คุณ

บริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น แบบครบวงจร


งานวิศวกรรมโยธา

งานด้านวิศกรรมโยธา การคุมแบบ การตรวจสอบให้ได้มาตราฐาน และความปลอดภัย

งานก่อสร้าง

งานถนน งานอาคาร งานสะพาน งานภูมิทัศน์ งานเขื่อน งานชลประทาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานโครงการพื้นของ งานถนน งานอาคาร ระบบระบายน้ำ อาคารระบายน้ำ

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าอาคาร หรือสวนสาธารณะ ที่ทางเดินสาธารณะ

งานสถาปัตยกรรม

งานปรับปรุงทางด้านสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร เสาไฟประติมากรรม

คุณภาพของงาน ความตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ และความปลอยภัยคือหลักการของ LPP

เราให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราทุกคน และพร้อมที่จะตอบสนองทุกความต้องการของคุณ


S__388055051

โรงงานผลิตยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต

LPP มีโรงงานผลิตยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เป็นของตนเอง ทำให้เราสามารถควบคุมขั้นตอนการผลิตได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตราฐาน ก่อนที่จะส่งเป็นวัสดุในกระบวนการก่อสร้างต่อไป

LPP ใช้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงในการทำงาน

เรามีเครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้างประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยให้เราทำงานของคุณได้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเสร็จทันต่อการใช้งาน

LPP_logo_e4e4e4

เราเป็นบริษัทก่อสร้างและงานวิศวกรรมโยธามืออาชีพของประเทศไทย ที่ให้บริการคอนสตรัคชั่น-โซลูชั่น แบบครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน

งานวิศวกรรมโยธา

งานก่อสร้าง

งานโครงสร้างพื้นฐาน

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

งานสถาปัตยกรรม

งานสะพาน

งานเขื่อน

งานถนน

งานภูมิทัศน์

ติดต่อเรา

029454680-1

029454679

lpp_construction@limpongpunth.com


ลิ่มพงศ์พันธ์ ก่อสร้าง

5/247 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220